یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘پز دادن’

پز دادن تا به کجا؟!

پز دادن تا به کجا؟!
برخی می گویند که چرا به ما توهین می کنید که ما نگاه ابزاری به زن داریم؟! بیایید نگاه ابزاری را به پز دادن مصطلح خودمان در جامعه تسری دهیم و اصلا در این نوشته به جای نگاه ابزاری بگوییم « پز دادن ». ما چیزهای زیادی داریم که با آنها پز می دهیم. البته پز دادن کار خوبی نیست و گاهی به تفاخر کشیده می شود که نه تنها برای دیگران خطرناک است که برای خود فرد بیش از مهم خطرناک خواهد بود چون مغرور می شود و کمتر به اطراف توجه خواهد کرد. گاهی ما با اموالمان پز می دهیم. گاهی ظاهرمان، گاهی ...