یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘پرورش تقوا’

بزرگترین معلمان اخلاق و پاکی در جامعه

بزرگترین معلمان اخلاق و پاکی در جامعه
پوشش زن عفاف اوست و عفاف او خدمتی است به سلامت اخلاق جامعه، دختران و زنان شایسته با آراستن خویش به پوشش اسلامی، بزرگترین معلمان اخلاق و پاکی در جامعه اند، آنان که در تن خود را ارزشمندتر از آن می دانند که اجازه دهند هر چشمی از آن بهره برد، چه اینان در برابر راهزنان گوهر عفاف است. پوشش زنان را از طمع شکارچیان هوس حفظ می کند و آنان را در رسیدن به قلعه رفیع نیک بختی یاری می بخشد. پوشش جامعه را از فساد حفظ می کند و به زندگی گرمی می بخشد و پاکی و پاکدامنی را به ...