یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بی غیرتی’

کشف حجاب داخل تاکسی !

کشف حجاب داخل تاکسی !
دستمو بلند کردم و گفتم: «مستقیم» ماشین وایساد و راننده سرشو تکون داد. سوار شدم. یه کم جلوتر دوتا مرد سوار شدن و یه خانوم هم جلو نشست. من که پشت راننده بودم نگاهم از پنجره به مغازه ها بود و کلاً توجهی نداشتم تا اینکه یه بار که سرمو برگردوندم دیدم خانومه روسریشو انداخته و داره موهاشو مرتب میکنه. سرمو انداختم پایین. خیلی ناراحت شدم. اصلا بهم ریختم. زیر زیرکی یه نگاهی کردم به اون دوتا مردی که کنارم نشسته بودن ببینم اونا چیکار میکنن؛ دیدم ناراحت که نیستن بماند، زول زدن به خانومه !! دیگه آتیش گرفتم. از بی مبالاتی اون زن و بی ...

پهلوان بی غیرت زن بی حجاب اش را از دست داد

پهلوان بی غیرت زن بی حجاب اش را از دست داد
روزى یک تیم ورزشى از یک شهرستان، پهلوان کُشتى شهر دیگرى را براى مسابقه دعوت کرد. قهرمان مزبور به دعوت آنان پاسخ گفت، و به همراه همسر زیبا و بی حجاب اش راهى آن شهر شد. بازى کنان و کشتى گیران شهر، براى استقبال وى به فرودگاه آمدند و با گرمى به وى خیر مقدم گفتند. سپس ‍ آن پهلوان همسر خود را به رفقایش معرّفى کرد، و وى را براى دست دادن به آنان جلو انداخت و بازى کنان با گرمى و لبخند به همسر وى دست دادند. یکى از آنها عاشق همسر پهلوان شد و به فکر افتاد با او ...