یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بی عفت’

سیره اخلاقی شهید مدنی در اهتمام به فرهنگ حجاب

سیره اخلاقی شهید مدنی در اهتمام به فرهنگ حجاب
شهید محراب آیت الله مدنی قیام جوانان مسلمان سیره اخلاقی شهید مدنی در اهتمام به فرهنگ حجاب، در اسناد ساواک چنین آمده است: نامبرده اولین روزی که بالای منبر رفته، وعظ نموده گفته بود: ای اهالی آذر شهر! در موقع آمدن به ایران در کرمانشاه بعضی‌ها از من پرسیدند: اهل کجا هستی؟ گفتم: آذرشهر. آنها گفتند: آذر شهر شراب خوبی دارد که در تمام ایران مشهور است. سپس اضافه کرده: وجود کارخانه مشروب سازی در شهرستان چه معنی دارد؟ اگر از روز اول شما به آنها جنس نمی‌فروختید، آنها می‌رفتند. در جلسات بعدی ضمن وعظ خود، راجع به دبستان دخترانه اظهار نموده: اسم خود را مسلمان ...