یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بی حجابی زنان’

نقش مرد در حفظ حجاب خانواده

نقش مرد در حفظ حجاب خانواده
آیا مردان نقشی در محیط خانواده و اجتماع در خصوص رعایت حجاب توسط زنان و دختران خود می توانند داشته باشند ؟ بدیهی است هیچ مسلمانی در خصوص سرنوشت دنیوی و اخروی اعضای خانواده خود نمی تواند بی تفاوت باشد، مگر انسان های نادری که قید هرگونه مسئولیت پذیری را زده باشند و یا به دلیل بی اعتقادی به معاد به سعادت اخروی خانواده خود نیاندیشند. مسئولیت پذیری در مقابل اعضای خانواده یک آموزه قرآنی است و عمل به مقتضای آن، عمل به یک وظیفه دینی است . قرآن کریم در آیه شش سوره تحریم می فرماید: (ای کسانی که ایمان آورده اید، خود ...