یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بوسیدن’

خیانت مرد طلا فروش به زن خریدار

خیانت مرد طلا فروش به زن خریدار
از ماجراهای دردناک درباره نگاه و خیانت به ناموس دیگران، داستان مرد طلا فروش است که در خانه به همسرش خیانت شد. نوشته اند مردی بود سقا که برای خانه ها آب می آورد. از جمله کسانی که او برایش آب می برد، مرد طلا فروشی بود که سی سال با او سابقه آشنایی داشت و چون سخت مورد اعتماد طلا فروش و خانواده اش بود، بارها در نبودن صاحب خانه به منزل او آب می برد و بدون کوچکترین حرکت ناروا آب را در جای مخصوص خود می ریخت و بیرون می رفت. یکی از روزها همین که وارد منزل طلا ...