یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بنی اسرائیل’

عاقبت زن زیبا و عابد پرهیزکار

عاقبت زن زیبا و عابد پرهیزکار
روایت شده، زن زیبا و ناپاک در زمان بنی اسرائیل بر در خانه خود می نشست و با جمال و زیبایی دل فریبی که داشت مردان را فریب می داد و آن ها را منحرف می ساخت. روزی عابدی گذارش به همان جا افتاد، ناگهان چشمش به آن زن زیبا افتاد؛ ولی دیدن همان و عاشق شدن همان. او برای رسیدن به مطلوب چاره ای نداشت مگر آن که پول زیادی پیدا کرده تا بلکه بدین وسیله خود را به آن برساند. بعد از تهیه پول وارد خانه آن زن شد و زرها را به پای وی ریخت و دست به سوی او ...

زن هرزه بنی اسرائیلی باعث انحراف عابد شد

زن هرزه بنی اسرائیلی باعث انحراف عابد شد
حضرت امام محمد باقر(علیه السلام) فرمود: زن هرزه ای با چند نفر از جوانان بنی اسرائیل روبرو شد و با قیافه به ظاهر آراسته، آن ها را فریب داد و به فحشا کشانید. یکی از همان جوانان به دیگری گفت: در جوانی و جذبه این زن همین بس که اگر فلان عابد این زن را ببیند، فریفته اش خواهد شد، زن آلوده وقتی این حرف را شنید، گفت: به خدا قسم تا او را منحرف نکنم، به خانه باز نمی گردم. هنگام شب به محل همان عابد رفت و درب را کوبید، گفت: بی پناهم، امشب مرا در خانه خود جای ...