یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بنیان خانواده’

علل منع روابط آزاد زن و مرد چیست؟

علل منع روابط آزاد زن و مرد چیست؟
آیا می دانید علل منع روابط آزاد زن و مرد چیست؟ پاسخ این پرسش را در موارد زیر به خوبی می توان مورد بررسی قرار داد : ۱) لزوم توجه به ابعاد متعالی انسان اعم از مرد و زن در صورتی که روابط مردان و زنان آزاد باشد، به دلیل آسیب‌ پذیری انسانها در این رابطه و حاکمیت غریزه، ابعاد متعالی آدمی تحت الشعاع قرار گرفته و عقربه ذهنی و رفتاری افراد به سمت مسایل جنسی و حواشی آن رفته و هر یک از آنها از ابعاد متعالی خود و دیگری غفلت می‌ورزند. روشن است که سرکشی شهوت عقل را ناکارآمد می‌کند. امام ...