یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بصیرت’

هوشیاری دشمن

هوشیاری دشمن
دشمن ما تنها امریکا و اسرائیل نیستند بلکه گاهی خودمان مهم ترین دشمن خودمانیم… بصیرت مسئله ای بسیارمهم است. منظور من از بصیرت در این مطلب شناخت گام های دشمن و حرکت های بعدی او در شطرنج زندگی است. در امر به معروف و نهی از منکر داریم که اگر می بینید مفسده ای در امر به معروف یا نهی از منکر شما هست نباید این کار را بکنید … نه اینکه نکنید بهتر است بلکه در اینجا این عمل واجب، حرام می شود. گاهی اگر سریعا در مورد دسیسه دشمن موضع گیری کنیم به ضرر خودمان تمام خواهد شد. در مورد فیلم ...