یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بسیجی’

پسر نوجوانی با زن نامحرم دست نداد!

پسر نوجوانی با زن نامحرم دست نداد!
همراه ما یک نوجوان بسیجی بود، که سن و سال کمی داشت. یک روز که افراد صلیب سرخ به اردوگاه آمده بودند، پیش او رفتند. در بین پنج مرد، یک زن نیز بود. آن خانم پوشش اسلامی نداشت. وقتی خانم آمد که با این نوجوان بسیجی مصاحبه کند، آن آزادۀ کوچک که در واقع کوچکی بزرگ بود از دست دادن به آن زن نامحرم خودداری کرد. ما وقتی این منظره را دیدم همگی به وجد آمدیم؛ همه برای سلامتی‌اش صلوات فرستادیم. او گفته بود چون در دین ما حرام است که مردان به زن‌ها دست بدهند، به همین خاطر، من ...