یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘برهنه’

نتیجه آزادی به سبک غربی …

نتیجه آزادی به سبک غربی …
در روزنامه پر تیراژ کیهان که شماره آن را به خاطر ندارم خواندم: خانم جوانی، نمونه همان هایی که در روایت امیرالمؤمنین آمده، بر اثر آزادی از سبک غربی و به خاطر رفت و آمد دوستان شوهرش به خانه، و در معرض بودن وی با سر برهنه و نیمه عریان و رفت و آمد به مجالس مختلط از مرد و زن، با داشتن یک دختر بچه سه ساله، دل به جوانی بست و در آرزوی رسیدن به او برآمد، جوان غرق در شهوت و هرزه و بی دین که زن جوان شوهردار بیشتر باعث تحریک او شده بود، به زن گفت این کودک ...

شکستن حریم خدا !!

شکستن حریم خدا !!
_ شهید غلامعلی مصطفایی تشویق به رعایت حجاب او معلم و مفسّر قرآن کریم بود. کلاس اول یا دوم راهنمایی که بودم، مرتّب من را تشویق به نماز و روزه می کرد و می گفت عبادتهایت را به موقع انجام بده و حجابت را رعایت کن. حتی خاطرم هست چادری به عنوان هدیه برای من خریده بود و این گونه من را به رعایت حجاب تشویق می کرد. (گوهرهای شب چراغ، ص ۱۳۴٫) ( پا به پای شهدا(۸)عفاف و حجاب،ص۷۲) _ شهید حسین جمال لیوانی سر کلاس معلم بی حجاب حاضر نمی شد! در دوران ابتدایی معلم داشتند که سر برهنه در کلاس درس ...