یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘برجستگی های بدن’

احکام پوشیدن لباس های تنگ و زینتی در برابر نامحرم

احکام پوشیدن لباس های تنگ و زینتی در برابر نامحرم
پوشیدن لباس رنگ روشن بانوان آیا پوشیدن لباس هایی با رنگ روشن – نه به قصد جذب نگاه مرد نامحرم – حرام است؟ همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نامحرم و مفسده نشود، اشکال ندارد. تبصره: اگر لباس به گونه ای باشد که زینت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است. پوشیدن لباس های زینتی اگر در موردی لباس (مانند روسری، بلوز و ...) به جهت رنگ روشن و جذابش درنظر عرف زینت محسوب شود، آیا پوشاندن آن واجب می شود؟ همه مراجع: آری، اگر لباس به گونه ای باشد که عرفا زینت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است پوشیدن لباس مرد توسط زن در خانه گاهی به مدت ...