یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بانوان’

حجاب از نظر علامه طباطبایی

حجاب از نظر علامه طباطبایی
به نقل از آفتاب نجمه السادات طباطبایی چهارشنبه شب در دیدار جمعی از بانوان شیعه عربستانی در دارالقرآن الکریم علامه طباطبایی با آنها به گفت و گو نشست. فرزند علامه طباطبایی و همسر شهید قدوسی در این دیدار به نکات زیر اشاره کرده است: من شش ساله بودم که از تبریز به قم مهاجرت کردیم زمانی که تبریز دست روس ها افتاده بود و لذا چیزی نتوانستیم با خود به قم بیاوریم لذا برخلاف آنکه در تبریز در رفاه بودیم به قم که آمدیم چیزی نداشتیم. مادرم تلاش فراوانی کرد تا توانستیم خانه ای اجاره کرده و پدرم تدریس کند. مادرم تنها ...