یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بازیگر زن’

بدحجابی در سینمای ایران

بدحجابی در سینمای ایران
دوگانگی اجتماعی در زمینه حجاب به گونه ای است که حتی موقعیت های رسمی را هم شامل می شود. در کشور ما که سینما به نوعی از سوی مسئولان فرهنگی نظارت می شود، این تصور که محصولات آن منطبق بر اندیشه تصمیم گیرندگان فرهنگی کشور است، تصور نابجایی نیست. در چنین شرایطی اکران شدن فیلم هایی که در آنها جلوه های مختلف بدحجابی در سینمای ایران علناً به نمایش گذاشته می شود، تماشاگران این فیلم ها را بیش از پیش در این دوگانگی فرو می برد. مدیر کل امور اجتماعی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، دیدگاه خود را در مورد حجاب اینگونه ...