یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘بازیچه’

به دلیل بازیچه بودن او را نمی بخشم

به دلیل بازیچه بودن او را نمی بخشم
جریان عبرت انگیز دختری در کارگاه تولیدی: کوچه ...، پلاک ۱۳٫ در راه، مدام آدرس را تکرار می کردم که فراموشم نشود. پلاک ۱۳ جایی بود که برای همیشه در خاطرات من باقی ماند. زیرزمینی ۲۴ متری داشت که تولیدی غیرقانونی با سه کارگر مرد در آن مشغول بودند. آدم های بدی به نظر نمی رسیدند. همان روز اول که وارد شدم، شروع به کار کردم. کار سختی بود، اتوکشی با یک اتوی دستی آن هم در حد اتوی بخار، اما کم کم کار میاندوزی را یاد گرفتم. در رشته خیاطی تحصیل کرده بودم و کار زیاد سختی نبود. با گذشت ...