یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘ایندیرا گاندی’

من خودم هستم.. .

من خودم هستم.. .
دکتر علی شریعتی: خانم گاندی، با آن ساری های سه هزار سال، چهار هزار سال پیش که می پوشد و با همه رهبران بزرگ دنیا ملاقات دارد، وارد سازمان ملل که می شود ۵۰۰نماینده بلند می شوند و نیم ساعت برایش دست می زنند، هرگز احساس حقارت نمی کند... او با آن ساری می خواهد بگوید که من تمدن غرب، فرهنگ دختر شایسته، زن روز، بوردا و... را خوانده ام. (اما) با این لباس به فرانسه، آلمان غربی، نیویورک، دیوان لاهه و سازمان ملل می آیم که بگویم: شما دو قرن آمدید تلاش کردید، جان کندید که ما را مثل خودتان ...