یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اینترنتی’

فرجام ازدواج های اینترنتی

فرجام ازدواج های اینترنتی
فرجام ازدواج های اینترنتی: قرار شده بود ۸/۸/۸۰ در یکی از کافی شاپ های تهران سر ساعت هشت شب جمع شویم تا بعد از شش ماه رابطه اینترنتی هم دیگر را ببینیم. به هم قول داده بودیم سراپا سفید بپوشیم تا بتوانیم همدیگر را بشناسیم. همه مقدمات از پیش انجام شده بود. میز شماره هفت را به برکت این که عدد مقدسی است، از پیش گرفته بودیم. آن روز، تولد شایان بود. ساعت هشت بود که هفت نفر سفید پوش در کافی شاپ حاضر شدند. همگی به هم نگاه می کردیم و چهره های هم دیگر را به حافظه می سپردیم. پس از ...