یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘ایمان’

از حجابش یک لحظه غافل نمی شد!

از حجابش یک لحظه غافل نمی شد!
چه حوصله ای داشت! از او تعریف های زیادی شنیده بودم. همه می گفتند دختر بسیار باهوش و درایتی است و از حجاب و ایمانش تعریف می کردند. شهید مریم فرهانیان همیشه در تکاپو بود؛ اما از حجابش یک لحظه غافل نمی شد! خیلی مرتب و منظم بود. همیشه مقنعه و مانتویش را که می شست، طوری روی طناب می کشید که حتی یک چروک هم روی آن نماند. بعد هم که خشک می شد، زیر متکا و تشک پهن می کرد تا صاف صاف شود. در آن معرکه خاک و خون و آتش که آب و برق هم نداشتیم، این ...

چادری به رنگ کعبه

چادری به رنگ کعبه
          برای رسیدن به تو، راه هایِ زیادی است و زیباترین راه همدل و همرنگ شدن با توست. یک بار همرنگِ تو یک بار هم دل … من همرنگِ آن مکعبِ پر انرژی مشکی میپوشم، چادری به رنگ کعبه می پوشم، هزاران بار لبیک گو انتظار میکشم تا در نهایتِ دلدادگی با تو یکی شوم. دلِ من آنجاست. آن جایی که مهمانی اش مشکی بیرون در آوردم و سفید پوش هفت دور دیوانگی را به چشن بنشینم. این تضاد رنگ ها نیست! این آزمایش عینِ ایمان است … باید خود را بیازمایم، بیشتر … شاید مهمان شدنم نزدیک باشد … شاید... . . . . و چه شیرین تر، از روزی که لباس ...

ای کاش خانواده ای فقیر بود ولی مؤمن و متعهد بود

ای کاش خانواده ای فقیر بود ولی مؤمن و متعهد بود
داستان زندگی خود را از زمانی بیان می کنم که با ندامت و استغفار از گذشته، چشم امید به آینده دوختم، تا بتوانم به سرچشمه نور نزدیکتر شوم. سرگذشت خود را با نام و یاد خدا آغاز می کنم که شناخت او مرا از تاریکی و گمراهی نجات داد. هفده سال پیش در خانواده ای به دنیا آمدم که تمام امتیازات و خوشبختی هایش در علم و ثروت خلاصه می شد، و از کودکی همانها را آویزه گوشم کردند؛ تا با به دست آوردن آنها، بتوان اصالت خانوادگی خود را حفظ نمایم. خانواده، به آن مفهومی که همه اعضای آن با ...