یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اندام زنان’

یک شب که هزار شب نمی شود!!!

یک شب که هزار شب نمی شود!!!
با خوش گفتـه بود: “یک شب که هزار شب نمی شود” رفته بود مراسـم عروسی! چند سال بعد یکی دل همسـرش را بـُـرد (۱) در یک مراسم عروسی! و چندین سـال بعد یکـی دل پسرش را … آری در مکتب ِ مـآ یک شب ،هـزار شب می شود…(۲) ۱- امام صادق (علیه السلام) فرمود: کسانی که به اندام زنان (نامحرم) نگاه می کنند ایمن نباشند از اینکه، دیگران به ناموس آنها نگاه نکنند {وسایل الشیعه، ج ۱۴، ص ۱۷۱} ۱- و یک روز نزد پروردگارت، همانند هزار سال از سالهایى است که شما می شمارید! {۴۷/حج – ۵/سجده – ۴/معارج} مــرا ✿دخـتر خانـــوم✿ مے نـامــند: غرورے دارم کـ‌ه براے تنها نبودن ،‌ لـه نمـﮯ شود احساسـﮯ دارم کـ‌ه با منطق ِگدایان ...