یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘انحراف فکری’

بی حجابی و گرایش زن به بعد غریزی منفی

بی حجابی و گرایش زن به بعد غریزی منفی
حجاب یکى از وسایلى است که امکان تحقق بُعد معنوى را براى زن فراهم مى کند، بی حجابی و گرایش زن به بعد غریزی مى تواند بخصوص در گرایش زن به بُعد عاطفى از طریق ایجاد حالات جلب توجه در برابر مردان، شخصیت او را وابسته به مرد ساخته  اسیر خواسته او گرداند. شخصیّتش آن مى شود که مرد خواهان آن است، و بدین لحاظ در جامعه هر روز به صورتى در مى آید و به خودآرایى مى پردازد تا در اجتماعات، بیشتر از سایرین (با توجه به بُعد غریزی) مورد توجّه مردان قرار گیرد (به جهت احتیاج به ارضاء بُعد عاطفى ...