یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘انحرافات’

ریشه و عوامل بدحجابی

ریشه و عوامل بدحجابی
عوامل بدحجابی را باید در امور ده گانه زیر خلاصه کرد: _ هجوم فرهنگ غرب، و تلاش استعمار برای نابودی حجاب _ اعتقاد به آزادی غلط و ناآگاهی از آزادی صحیح و معقول _ اعتقاد به دست و پاگیر بودن حجاب برای کار و تلاش _ پیروی از هواهای نفسانی و خوشگذرانی بدون قید و بند _ دگرگونی ارزشها و اعتقاد کاذب به اینکه شخصیت زن در این است که زیبائیهایش آشکار باشد، که چنین حالتی بر اثر ناآگاهی یا عقده های درونی و تربیت های ناصحیح است که موجب کمبودهای عاطفی شده و زن را برای جبران آن به شیوه های غیر طبیعی و ...

چشم چرانی اولین قدم تباهی

چشم چرانی اولین قدم تباهی
در مکتب انسان ساز اسلام، پاکدامنی از ارزش های والای انسانی به حساب می آید و در مقابل، بی عفّتی و بی بندوباری جنسی محکوم شده است. اسلام نخست با راهنمایی و هدایت، ‌مسائل جنسی و شهوانی را کنترل و تعدیل می کند، مسلمانان را به عفاف و پاکدامنی فرا می خواند، سپس با تدابیر حکمت آمیز و اصولی زمینه های انحراف را از میان بر می دارد. هم به پیروان خویش دستور می دهد، بی عفتی نکنند و هم از آنان می خواهد که اسباب لغزش و گناه دیگران را فراهم نسازند. چشم چرانی اولین قدم تباهی است. گذرگاه ورود به ...