یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘انتقام’

داستان عاشقانه ای برای تو ( آتش انتقام )

داستان عاشقانه ای برای تو ( آتش انتقام )
قسمت سوم داستان دنباله دار عاشقانه ای برای تو: آتش انتقام چند روز پام رو از خونه بیرون نگذاشتم غرورم به شدت خدشه دار شده بود تا اینکه اون روز مندلی زنگ زد و گفت که به اون پیشنهاد ازدواج داده و در کمال ادب پیشنهادش رد شده و بهم گفت یه احمقم که چنین پسر با شخصیت و مودبی رو رد کردم . دیگه خون جلوی چشمم رو گرفته بود، می خواستم به بدترین شکل ممکن حالش رو بگیرم . پس به خاطر لباس پوشیدن و رفتارم من رو انتخاب کردی، من اینطوری لباس می پوشیدم چون در شان یک دختر ثروتمند ...