یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘امیر گره گشا’

غرور کلاس اولی

غرور کلاس اولی
_ سردار شهید امیر گره گشا هر وقت حجابتان کامل شد، تشریف بیاورید سردار شهید امیر گره گشا خیلی پای بند مسائل شرعی بود و در این باره با کسی تعارفی نداشت. روز عقد او خانم هایی که در مراسم شرکت کرده بودند، حجاب کاملی نداشتند. او آنها را از مجلس به بیرون دعوت کرد و به آنها گفت: « هر وقت حجابتان کامل شد، تشریف بیاورید.» او با مظاهر گناه، برخورد بسیار صریح و جدی داشت. (این گونه بودند مردان مرد، ص ۶۵؛ سیرت شهیدان، ص۶۵٫) _ شهید مصطفی ردانی پور فرار از کلاس  معلم جدید بی حجاب بود. شهید مصطفی ردانی پور تا این منظره را دید، ...