یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘الگو’

چادر زنان ما …

چادر زنان ما …
حاج احمد آقا خمینی _ عامل صیانت ...زن مظهر تحقق آمال‌های بشری است زیرا خانواده به عنوان اساسی‌ترین واحد اجتماعی بدون ایفای نقش حقیقی زن مفهومی نخواهد داشت، امروز به وسیله دشمنان اسلام، چهره‌ای مخدوش و غیر واقعی از زن مسلمان ارائه شده است. اگر ما حجاب را عامل صیانت از ارزش‌های انسانی و اسلامی زن می‌دانیم و ایفای نقش مثبت، مؤثر و سازنده‌ی اجتماعی زن را در پرتو عفت و پاکی او عملی می‌دانیم، باید دستگاه‌های تبلیغاتی غرب‌ ما را زورگو، مرتجع و قرون وسطایی معرفی کنند، در صورتی که آنان، زنان مسلمان را در جوامع خودشان مجبور به بی حجابی ...

زن مسلمان باید الگوی زنان جهان باشد!

زن مسلمان باید الگوی زنان جهان باشد!
آیت الله شهید دستغیب _ باید احکام اسلام پیاده شود «...ای جوانهایی که در خیابانها می‌گذرید، وقتی با زنهایی که بی‌حجاب و آرایش کرده‌اند، برخورد کردید رو برگردانید اعتنا نکنید! او با این سبک بیرون می‌آید که شما به او نگاه کنید و تحسینش نمایید و وقتی ببیند برعکس است مورد نفرت جوان‌ها قرار می‌گیرد، ترک می‌کند اگر هم مناسب بود با زبان بگویید؛ احکام اسلام باید پیاده شود... بگویید و رد شوید با کمال نرمی در سخن، نه اینکه سر به سرش بگذارید و یقین بگذارید اگر مدتی ادامه دادید، اثر مطلوبش را خواهد بخشید...». (شهید محراب آیت الله سید عبدالحسین دستغیب، امر ...