یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘افکار پلید’

چه لذتى دارد این حجاب …

چه لذتى دارد این حجاب …
_ نمیدانید؛ چه لذتى دارد وقتى سیاهى چادرم، دل مردهایى که چشمشان به دنبال خوش‏رنگ‏ترین زن‏هاست را میزند. _ نمیدانید چقدر لذت‏ بخش است وقتى وارد مغازه‏اى می‏شوم و میپرسم: آقا! اینا قیمتش چنده؟ و فروشنده جوابم را نمیدهد؛ دوباره مى‏پرسم: آقا! اینا چنده؟ فروشنده که محو موهاى مش‏کرده زن دیگرى است و حالش دگرگون است، من را اصلاً نمیبیند. باز هم سؤالم بی جواب میماند و من، خوشحال، از مغازه بیرون مى‏آیم. _ نمیدانید؛ چه لذتى دارد وقتى مردهایى که به خیابان می آیند تا لذت ببرند، ذره‏ اى به تو محل نمی ‏گذارند. _ نمیدانید؛ چه لذتى دارد وقتى شاد و ...