یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اعتقاد’

تنها دلیل شکستم بدحجابی ام بوده و بس!!!

تنها دلیل شکستم بدحجابی ام بوده و بس!!!
در سن ۳۲ سالگی به مدینه منوره و مکه مکرمه مشرف شدم. حقیقتا این سفر روحانی پر از تجربیات ارزشمند و پر از پیام روحانی است و از خداوند می خواهم سفر حج را چه برای آنهایی که آرزوی وصال دارند و چه برای آنهایی که تاریکی گناه و غفلت روح و قلب آنها را تسخیر کرده، قسمت کند. در این سفر با خانمی که استاد دانشگاه شیراز بودند آشنا شدم و هم صحبت. برای بار پنجم بود که به سفر حج مشرف شده بودند. می گفت اکثر کشورهای دنیا، زیبایی، تکنولوژی و پیشرفت و... را در آن ها، دیده اما ...