یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اعتراف’

اعترافات شیطان به یک زن (۳)

اعترافات شیطان به یک زن (۳)
هههههه!!!! چه دعوای مفصلی راه انداختید تو چهارراه!!! ملت هم مثل من میخندیدند. چونکه بعضیاشون مثل من از دیدن این صحنه ها خوششون میاد. خوب حق دارن! اینم تفریحیه واسه خودش.تو با کیفت افتادی به جون اون زن و اونم روسریتو درآورد موهاتو پریشون کرد. امان از این دوستت ندا که همیشه کاسه ی داغ تر از آش بود. هیچ وقت ازش خوشم نمیومد. بخاطر همین مختو زدم باهاش بهم بزنی. اون هی میکشیدت کنار و روسریتو برداشت انداخت سرت. اون زن به مردهایی که میخواستن از تو سواش کنن حرف استخون سوزی گفت. نه که فکر کنی من یادش دادما نه. ...

اعترافات شیطان به یک زن (۲)

اعترافات شیطان به یک زن (۲)
اون که رفت اومدم سراغ تو! باید یک فکری برای توهم میکردم.آخه بدجوری گریه میکردی. باورت نمیشد بعد یازده سال از دست کسی که پیش همه بزرگش کرده بودی کتک بخوری!! حقت بود!!! من بارها بهت گفته بودم به این مرد اعتماد نکن! چندبار بهت گفتم موبایلشو چک کن.چندبار گفتم برو دنبالش تا محل کار ببین چی کار میکنه! چندبار گفتم حواست باشه با کی میره با کی میاد.اینها رو همه رو اون خواهر و مادرش یادش دادند. اصلا از کجا معلوم اونا براش دختره رو پیدا نکردند؟ !!پاشو پاشو زنگ بزن به مادرشوهرت هرچی دهنته بارش کن و براشون خط ...

اعترافات شیطان به یک زن

اعترافات شیطان به یک زن
اعترافات شیطان به یک زن : وقتی که عربده میکشید برسرت من اونجا بودم!!! گریه ها تو دیدم! توگوشت نجوا کردم غصه نخور! این مرد لیاقت تو را نداره !یادته؟تو میون ضجه هات تکرار کردی حرفم رو، اما نه به من بلکه به او! ومن گفتم بله  همین درسته! باقی حرفهایی هم که بهت یاد داده بودم رو گفتی.اون عصبانی شد خیلی عصبانی.!! تا دیدم سرت گرم داد و قاله رفتم سراغ او! بهش با تشر گفتم:واقعا که هیچ بویی از مردونگی نبردی.همینطوری راحت نشستی تا اون هرچی دلش میخواد بارت کنه؟؟میبینی داره بهت میگه عوضی زن باز!!! تو که زن ...