یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اعترافات غربی ها’

اعترافات غربی ها از وضعیت زنان (۱)

اعترافات غربی ها از وضعیت زنان (۱)
اعترافات غربی ها از وضعیت زنان (۱) ┘◄ اجبار و ضرورت در استفاده از لوازم آرایش: کاربرد فراوان لوازم آرایش در دنیای امروز «نشانه ی بربریّت» است، چون ضروری و اجباری است. البته چون ما همیشه لوازم آرایش را برای اینکه خود خواسته ایم به کار نمی بریم. به این پدیده، بربریّت می گوییم، نه به خود آرایش. آرایش نشانه ی بربریّت است چون از این واقعیّت پرده بر میدارد که چهره ی فیزیکی زن را می سازند تا چنان اهمیّت بزرگ و سرنوشت سازی را دارا شود که سایر جنبه های شخصیّت او در رده ی زیرین و نزدیک به نابودی قرار گیرد. (۱) ۱٫ آرایش، مد ...

با حجابی: افزایش التهاب و جلب توجه/ بی حجابی: عامل اشباع شدن جامعه 

با حجابی: افزایش التهاب و جلب توجه/ بی حجابی: عامل اشباع شدن جامعه 
با حجابی: افزایش التهاب و جلب توجه/ بی حجابی: عامل اشباع شدن جامعه پاسخ: در اینجا توجه شما را به برخی از آمارهایی که در مورد مشکل بی حجابی در کشورهای غربی، جایی که مردم باید بر اثر بی حجابی اشباع شده باشند! به دست آمده جلب کنیم: ← بانوفانی دشانم نویسنده مجله معروف "ال" در مورد زنان دانمارکی تحقیقاتی کرده که خلاصه ای از گزارش او را در زیر می خوانید: ◘ ازدواج های دختران دانمارکی «شتاب آلوده» است. زیرا که عروس پیش از ازدواج رسمی باردار شده است. یک دختر دانشجوی دانمارکی می گفت: در کشور ما خانواده و مدرسه، ...