یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اصول دین’

من ! چادر بپوشم ؟ (۵)

من ! چادر بپوشم ؟ (۵)
+خب، حالا برم سراغ نگاه درون دینی. با این نگاه حجاب رو از منظر و جایگاه یک فرد مسلمان بررسی می کنیم. ببین اگه کسی مسلمان باشه و دین و آئین خودش رو اسلام قرار داده باشه، حتماً می دونه و شنیده یا حداقل باید شنیده باشه که حجاب یکی از واجبات و وظایف دینی زنان مسلمانه. یعنی زنان در آئین اسلام یک سری احکام در مورد پوشش دارند که از آن به حجاب تعبیر می شه و این جزء واجبات برای خانم هاست و جای هیچ چون و چرا هم نداره چرا که دستور به پوشش هم در متن قرآن ...