یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اصلاح’

اصلاح پوشش دختران

اصلاح پوشش دختران
آیت الله هفته ای به پای خودم نمی آیم حضرت آیت الله حاج شیخ محمد تقی ستوده، درباره مرحوم آیت الله سید محسن هفته‌ای که از علمای اراک و از شاگردان مرحوم آقای آخوند خراسانی بودند، می‌گفت: در زمان کشف حجاب رضاخان، جلسه‌ای را در تالار فرمانداری و حکومت شهر برگزار کرده بودند و از اهل علم مهم شهر هم خواسته بودند که در آن مجلس شرکت بکنند. به حاج آقا محسن هفته‌ای هم گفته بودند که به این مجلس بیایند. ایشان فرموده بودند: به پای خودم که نمی‌آیم، مگر مثل جدم من را بکشند و ببرند. وقتی این صلابت را از ایشان دیدند، دیگر متعرض ...