یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اسید پاشی’

اسید پاشی زن، باعث کوری چشم نامزدش شد

اسید پاشی زن، باعث کوری چشم نامزدش شد
دختر جوانی که پس از سه سال دوستی خیابانی با یک جوان متوجه شد مرد آرزوهایش قصد ازدواج با او را ندارد، به صورتش اسید پاشید. جوانی به نام فرهاد، یک لحظه با قرار دادن دستها روی صورتش در حالی که از مردم کمک می خواست، به بیمارستان انتقال پیدا کرد. با بستری شدن این جوان در بیمارستان بوعلی و انجام معاینات معمول از سوی پزشکان، مشخص شد یکی از چشمهای این جوان ۲۱ ساله بر اثر سوختگی با اسید آسیب جدی دیده و کور شده است. با شکایت او مبنی بر این که اسید پاشی از سوی دختری به نام ...