یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘ازدواج اینترنتی’

اساس زندگی پایدار

اساس زندگی پایدار
گرچه اسلام به تمیزی، نظافت، خوشبو بودن توجه زیادی کرده، ولی اگر این امور موجب تحریک دیگران گردد قطعا حرام است، اصولا زن و مرد یک حالت جلوه گری بقول قرآن تبرج به جنس مخالف دارند،ولی زن این نکته بیشتر می تواند بهره جوید زیرا از زمینه های بیشتری برخوردار است. اینکه خانم ها وقتی می خواهند به خیابان بروند دقایقی را مشغول صافکاری، نقاشی، بتونه کاری و رنگ آمیزی، طراحی، آرایش و پالایش سر و صورت و اندام خود می کنند، برای این است که در نظر  دیگران جلوه کنند. خب وقتی زن برای مردان نامحرم بزک کند مردان هم از ...