یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘ارزش’

کشف حجاب داخل تاکسی !

کشف حجاب داخل تاکسی !
دستمو بلند کردم و گفتم: «مستقیم» ماشین وایساد و راننده سرشو تکون داد. سوار شدم. یه کم جلوتر دوتا مرد سوار شدن و یه خانوم هم جلو نشست. من که پشت راننده بودم نگاهم از پنجره به مغازه ها بود و کلاً توجهی نداشتم تا اینکه یه بار که سرمو برگردوندم دیدم خانومه روسریشو انداخته و داره موهاشو مرتب میکنه. سرمو انداختم پایین. خیلی ناراحت شدم. اصلا بهم ریختم. زیر زیرکی یه نگاهی کردم به اون دوتا مردی که کنارم نشسته بودن ببینم اونا چیکار میکنن؛ دیدم ناراحت که نیستن بماند، زول زدن به خانومه !! دیگه آتیش گرفتم. از بی مبالاتی اون زن و بی ...

میشه دختر من هم باحجاب بشه؟! (۱)

میشه دختر من هم باحجاب بشه؟! (۱)
صحبت ها و انگیزه های داشتن حجاب را از ۵ و ۶ سالگی شروع کنید. برای او تشریح کنید که یک دختر ، با حجاب بسیار زیبا می شود، همه به او احترام می گذارند، با حجاب از بدی ها دور می شود، دیگران او را با ارزش و با حیا می دانند. و حجاب نشانه یک دختر خوب است. در این سنین کودکان در برابر حوادث و رفتار دیگران تاثیر پذیرترند، حجاب شرعی مادر، خاله، عمه و خانم های نزدیک به کودک و دوستانی که با آن ها روابط نزدیک داریم می تواند زمینه را برای محجبه بودن دختران ...

حجاب و عفاف، ارزش های راستین برای انسان ها

حجاب و عفاف، ارزش های راستین برای انسان ها
«حجاب» و «عفاف» دو نمونه از ارزش های راستین برای انسان ها ، به ویژه خداجویان و دین‏ داران پاک سیرت محسوب می‏شود. حجاب مانع ظاهری است که چون صدف، گوهری گران سنگ در آغوش خود حفظ می ‏کند و نشان از بهای والا و چشمگیر آن دارد و عفاف حالتی درونی و نفسانی است که از شعله کشیدن هوا و هوس و پیشروی شهوت جلوگیری می‏ کند. این دو ویژگی برگرفته از اعتقادات ناب دینی و باورهای پاک الهی است؛ یکی «پوشش ظاهری» است و دیگری «کوشش باطنی»؛ یکی «نماد بیرونی» در دیدگان افراد جامعه دارد و چون بیرقی برافراشته و ...