یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘ارزش انسانی’

رشد شخصیت با رعایت حجاب

رشد شخصیت با رعایت حجاب
شخصیت؛ مجموعه افکار، عواطف، عادت‏ها و اخلاقیات یک انسان است که به تمایز وى از دیگران مى‏ انجامد؛ به عبارت دیگر، مجموعه صفات و ویژگى ‏هاى جسمى، روانى و رفتارى که هر انسان را از انسان‏ هاى دیگر متمایز مى ‏سازد، شخصیت نام دارد بر این اساس، هر کس شخصیتى دارد که خود را با آن معرفى مى‏ کند. و دیگران نیز او را به همان ویژگى ‏ها مى ‏شناسند. اریک فروم انسان رشد یافته را انسان بارور معرفى مى‏ کند و در تعریف او مى‏ گوید: وى انسانى است که نیازهاى روانى‏ اش را از راه‏ هاى بارور و زایا ...