یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘ارتباط’

چرا باید در مقابل کسانی که با آنها بزرگ شده ایم حجاب داشته باشیم؟!

چرا باید در مقابل کسانی که با آنها بزرگ شده ایم حجاب داشته باشیم؟!
چرا باید در مقابل کسانی که با آنها بزرگ شده ایم و به آنها اعتماد داریم حجاب داشته باشیم؟! پاسخ: ◘ فرامین خداوند متعال همه از روی حکمت است. مسلما او که آفریننده ی ماست بیشتر از خود ما به خیر و صلاح ما آگاه است. در احکام الهی اسلام، افراد به دو دسته ی محرم و نامحرم تقسیم می شوند و در بین افراد نامحرم طبقه ای وجود ندارد؛ یعنی نمی توان گفت که فلان مرد نامحرم تر از مرد دیگر است. نامحرم، نامحرم است و باید در برابر او حجاب را رعایت کرد. ◘ افراد نامحرمی که ما با آنها ارتباط ...