یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘ارتباط اینترنتی’

تهدید به اسید پاشی دختر جوان پس از ارتباط اینترنتی

تهدید به اسید پاشی دختر جوان پس از ارتباط اینترنتی
خواستگاری که با پاسخ منفی دختر ۲۵ ساله مواجه شده بود، به اتهام تهدید و چاپ تصاویر گسترده این دختر و توزیع آن دستگیر شد. مردی که یک دختر جوان او را همراهی می کرد، پس از مراجعه به شعبه دوم دادیاری جنایی با ارائه دادخواستی گفت: از چندی پیش، دخترم بدون اطلاع من و مادرش، پس از ارتباط اینترنتی با یک جوان، خود را دچار مشکل کرده است. شاکی گفت: این ارتباط موجب شد تا این جوان از دخترم خواستگاری کند و زمانی که پاسخ منفی شنید، با تهدید به اسید پاشی، تصاویر دخترم را در سطح گسترده چاپ و توزیع کرده ...