یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘ادکلن’

حکم استعمال از کرم بودار و ادکلن برای بانوان

حکم استعمال از کرم بودار و ادکلن برای بانوان
سوال الف. استعمال ادکلن و کرم بودار در مکان های عمومی برای بانوان چه حکمی دارد؟ ب. در صورتی که بداند استشمام بوی خوش او موجب تحریک نامحرم می شود، مسأله مذکور چه حکمی دارد؟ امام خمینی(ره) ؛ عطر زدن اشکال ندارد، ولی اگر عطر زدن بانوان موجب مفسده و تحریک باشد، جایز نیست. حضرت آیهالله خامنه ای ؛ الف. اگر موجب جلب نظر نامحرم و مستلزم مفسده باشد، جایز نیست. ب. حکم معلوم شد. حضرت آیهالله بهجت ؛ الف. چون معرضیت لذّت دارد، جایز نیست. ب. معلوم شد که حرام است. حضرت آیهالله سیستانی ؛ الف. اگر به قصد فریفتن مردان نباشد و موجب تحریک هم نشود، اشکال ندارد. ب. در این ...