یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘ادبیات’

تصویر و جایگاه زن در (fairy tales) داستان های عامیانه غربی

تصویر و جایگاه زن در (fairy tales) داستان های عامیانه غربی
تصویر و جایگاه زن در داستان های عامیانه غربی fairy tales کاری تحقیقی- تحلیلی است که توسط فرشته (توران) ولی مراد در سال ۱۳۷۷ نوشته شده. قصه های مورد بررسی از برادران گریم می باشند. این تحقیق با بررسی ۱۰ داستان شناخته شده از داستان های پریای در غرب با بررسی نقش و جایگاه زن در آن به عنوان پایان نامه تحصیلی در دانشگاه یوبی سی انجام شد. داستان های سیندرلا، سفیدبرفی، زیبای خفته، دیو و دلبر، شنل قرمزی، شاه قورباغه، هنسل و گرتل، ریش آبی، رپانزل و رامپل استیلت پوست آن گونه که بردران گریم آلمانی آن ها را ثبت کرده ...