یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘اخلاق’

قدم زدن در جاده ی حیا

قدم زدن در جاده ی حیا
راهکارهاى دستیابى به حیا: ۱- اجتناب از گناه و لو گناهان کوچک چه اینکه اگر انسان در گناهان کوچک بى مبالاتى کند کم کم در انجام گناهان بزرگ گستاخ می‏ شود. ۲- انجام واجبات و تکالیف دینى به نحو صحیح بهترین تمرین براى تقویت ایمان و در نتیجه حیاء در انسان می ‏شود. ۳- عمل به مستحبات و دورى از مکروهات در حدّ امکان ۴- معاشرت و دوستى با افراد مؤمن و در عین حال اجتماعى (دوستان اهل مسجد و هیات) ۵- دورى و قطع ارتباط از افراد گناهکار که گستاخانه هر عمل زشتى را مرتکب می شوند. ۶- از پرگویى اجتناب کردن و بقدر ضرورت سخن گفتن چه اینکه در ...