یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘احساسات’

احساسات احمقانه موجب بی آبرویی شد

احساسات احمقانه موجب بی آبرویی شد
یکی از خصلت هایی که در بانوان بیشتر از مردان به چشم می خورد، احساسات است. خداوند حکیم بنا بر مصالحی، این خصلت را بیشتر در زنان قرار داده است و به خاطر همین است که دختران زودتر تحت تاثیر قرار می گیرند و امکان دارد توسط مردان فریب بخورند، اسلام اختیار آنها را در شوهر دادن دست پدر دلسوز و عاقل یا ولی دختر داده است ؛ لذا بی توجهی به دستورات حیات بخش اسلام و اینکه دختران خود را در بسیاری از امور مستقل می دانند، باعث گرفتاری فراوان برای آنان شده است. اکنون به نامه دختری که انسان ...