یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘ابعاد مختلف پوشش’

بررسی ابعاد و مسائل مختلف مربوط به پوشش زنان

بررسی ابعاد و مسائل مختلف مربوط به پوشش زنان
حجاب و پوشش برای بانوان به‌ویژه حجاب برتر و توجه به تحریم عفاف و حراست آن در زن از اصیل‌ترین سنگر زنان و از مهم‌ترین و سودمندترین قانون الزامی آفرینش برای آن‌ها در جامعه است. به عبارت روشن‌تر حجاب و پوشش، سنگر سعادت و پیروزی و رستگاری زنان و جامعه است که اگر این سنگر آسیب ببیند و یا فروریزد، عوامل سعادت، پاک‌زیستی و شرافت آن‌ها فرومی‌ریزد. لزوم پوشیدگی زن در برابر مرد بیگانه یکی از مسائل مهم اسلامی است، در خود قرآن کریم درباره این مطلب تصریح‌شده است، پوشیدن زن از مرد بیگانه یکی از مظاهر لزوم حریم میان مردان ...