یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘آیات حجاب’

من، چادر بپوشم! ( آیات حجاب )

من، چادر بپوشم! ( آیات حجاب )
آیه دیگر پیرامون اصل حجاب نیز آیه شریفه ۵۹ سوره مبارکه احزاب است. خداوند  متعال می فرماید: *یا اَیُّها النَّبی قُل لِاَزواجِکَ وَ بَناتِکَ وَ نِساءِ المُومِنینَ یُدنینَ عَلَیهِنَّ مِن جَلابیبِهِنَّ...* یعنی:« ای پیامبر! به همسران و دخترانت و نیز زنان مومنه بگو تا جِلباب هایشان را به خود نزدیک کنند (بر بدنشان فرو اندازند).» در مورد معنای جلباب و اینکه آیا همین چادر امروزی که خانم ها می پوشند بوده است یا منظور پوشش بلند مانند مانتوهای بلند بوده و یا مقدار آن کمتر از اینهاست، نظرات مختلفی از مفسران قرآن کریم بیان شده است. ولی قدر اشتراکی و حد مشترک این ...

آیات وجوب حجاب و پوشش زن

آیات وجوب حجاب و پوشش زن
در این نوشته به بیان برخی آیات وجوب حجاب و پوشش زن در قرآن خواهیم پرداخت ... "یا أیها النبی قل لأزواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک أدنی أن یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما" سوره احزاب، آیه ۵۹  ترجمه: ای پیامبر به زوجه‌های خود و دختران خود و زن‌های مؤمنین بگو خود را به چادرهای خویش بپوشانند، این نزدیک تر است که آنها را به ستر و عفاف بشناسند پس فساق و اراذل، متعرض آنها نشوند و اذیت به آنها نکنند و خداوند آمرزنده و مهربان است. آیه‌ی ذکر شده یکی از آیاتی است ...