یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘آشپزخانه’

دیوار آشپزخانه ما فرو ریخت!!!

دیوار آشپزخانه ما فرو ریخت!!!
بسم الله النور ... مدت ها پیش طبق برنامه ریزی یک اردوی علمی و تفریحی برای دختران خوش حجاب ترتیب داده بودیم که یکی از اماکن مورد نظر بیت پیر مرادمان حضرت امام«رحمه الله علیه» بود. از حال و هوای و حس غیرقابل توصیف در منزل رهبری که خود در دل همه یک منزل به وسعت عشقی بیکران داشت و دارد بگذریم که قلم در این مسیر قاصر است از بیان!!! و اما اینکه چرا و چگونه این مطلب اکه مدتهاست ذهنم را درگیر کرده به نگارش در آوردم به ماجرای بازدید ما برمی گردد! دیروز همانگونه که مراقب بچه ها بودم و در ...