یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘آرایش مرد’

مردان و زنان آخرالزمان از دیدگاه پیامبر اکرم

مردان و زنان آخرالزمان از دیدگاه پیامبر اکرم
مردان و زنان آخرالزمان از دیدگاه پیامبر اکرم (صل الله علیه و آله و سلم) که به یکی از اصحاب خود به نام «ابن مسعود» فرمود: «به زودی روزگاری می رسد که مردمانی غذاهای رنگارنگ می خورند و با سوار شدن بر مرکب ها، خود را مانند زنان آرایش کرده اند. و زنان با آرایش و خودنمایی به خیابان ها می آیند… اینان منافقین این امت هستند در آخر الزمان… ای پسر مسعود؛ روزگاری خواهد آمد که پایداری در دین مانند آن است که شخص دیندار بخواهد قطعه ای از آتش را در دست خود نگه دارد.» برداشت: به راستی که امروز همان روز ...