یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘آرایش محرک’

تبدیل شدن زن به عروسک کوکی

تبدیل شدن زن به عروسک کوکی
حجاب و پوشش است که خود بخود زن را در پایگاه محکم و استوارى، از خطرات جدّى که او را تهدید مى کند، حفظ و نگهدارى مى نماید. خطراتى که نه تنها جسم او را، بلکه تا اعماق روحش را نیز در برمى گیرد و از زن، یک موجود بى معنا و بى ارزش مى سازد و زمانى که زن در نظر خود و دیگران موجود بى محتوا و بى ارزش تلقى شد، تن به هر پستى و ذلتى مى دهد و خود را فداى شهوات و هوسهاى هر فرد اسیر دربند اَماره مى کند. هنوز خاطرات شوم در رژیم گذشته ...