یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘آرایش غلیظ’

احکام آرایش صورت از نظر مراجع

احکام آرایش صورت از نظر مراجع
پوشاندن چهره آرایش کرده آیا زن باید چهره آرایش کرده خود را از نامحرم بپوشاند؟ همه مراجع (به جز آیت الله مکارم): آری، باید از نامحرم بپوشاند. آیت الله مکارم: بنابراحتیاط واجب، باید از نامحرم بپوشاند. آرایش صورت آیا باید سرمه چشم، اصلح صورت و ابروهای رنگ کرده را از نامحرم پوشاند؟ امام خمینی (ره): پوشاندن اصلح صورت واجب نیست؛ ولی پوشاندن سرمه چشم و رنگ ابرو – اگر نزد عرف زینت محسوب شود – واجب است. آیات عظام بهجت و صافی: باید آن را از نامحرم پوشاند. آیت الله تبریزی: پوشاندن اصلح صورت – به گونه ای که نزد زنان کهنسال و یا کمی کمتر از آن متعارف ...