یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘آرامش و آسایش’

حجاب سد نگاه مردان بی غیرت

حجاب سد نگاه مردان بی غیرت
خانم ب ، ث متخصص مامایى از آمریکا در دانشگاه مشهد: ... آنچه را اکنون از حجاب گرفتن در خود احساس مى کنم این است که خیلى احساس آرامش و آسایش خیال، در خیابان و اجتماعات مى نمایم و از اینکه حجاب سد نگاه مردان بی غیرت بیشمارى است، از با حجاب بودن خود بسیار خرسند مى شوم و این در حالى است که هنوز در خانواده و ضمن معاشرت با دوستان، رعایت حجاب از طرف من قبولش براى آنها مشکل است . ولى من در این مورد نه تنها با وجود تنها بودن در بین عده اى از معاشرین فامیلى، خود ...