یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘آرامش زن’

فلسفه وجوب حجاب در قرآن

فلسفه وجوب حجاب در قرآن
با توجه به آیات هدف اساسى و فلسفه وجوب حجاب در قرآن ، به خوبى مشخص و معیّن مى‏ گردد که هدف از تشریع وجوب حکم حجاب اسلامى دست‏یابى به تزکیه نفس، طهارت، عفّت و پاکدامنى جهت استحکام و گسترش امنیّت اجتماعى است. «و اِذا سَأَلْتُموهُنَّ مَتاعاً فَسْئلوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِکُم أطْهَرُ لِقلوبِکُم و قُلُوبِهِنَّ». چون نگاه نامحرم توسط مردان، باعث تحریک و تهییج جنسى آنان و در نتیجه منجر به فساد و ریشه‏ کن نمودن امنیّت اجتماعى مى‏ شود، خداوند در کنار دستور حجاب و پوشش بدن به بانوان، مردان را نیز امر به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه ...

حجاب با خود آرامش می آورد …

حجاب با خود آرامش می آورد …
یکى از فلسفه‏ هاى حقیقى، حفظ آرامش زن در راستای حفظ حجاب است مصونیّت جامعه از فساد و عمق و معنا بخشیدن به امنیّت اجتماعى با توسعه آن مى‏ باشد. زیرا نفس آدمى، دریایى موّاج از تمایلات و خواسته ‏هاى اوست که مهم‏ترین آنها به خوراکى ‏ها، امور جنسى و مال و جاه و مقام، مربوط مى‏شود و بدون شک بالاترین خواسته‏ هاى مردان، تمایل به جنس زن است. در سخنان عرفا آمده است: «أعْظَمُ الشَّهْوَه، شَهْوَه النّساء» «بزرگ‏ترین خواسته‏ هاى مرد، رغبت به زنان است» ارائه زیبایى‏ ها و مواضع بدن زن، به شهوت و طمع مردان، دامن مى‏ زند ...

حجاب زن مهد آرامش روح

حجاب زن مهد آرامش روح
خانم ب ، الف خانه دار تبریز: ... به هر حال، زن بى حجاب، چون ارتباط مستقیم با مرد اجنبى دارد لذا آن لطافت روحى خود را در تماس بیشتر از دست داده و آن عفت و پاکدامنى خود را در اثر کثرت معاصى نمى تواند حفظ و یک نوع حالات و خصوصیات مردانه به او القاء مى شود. اما زن با حجاب در وراء حجابش همیشه روح خود را در آرامى مى بیند و عواطف و احساسات خود را فقط براى همسر و فرزندش معطوف و ابراز مى کند و حیاء را پیشه خود مى سازد، به طورى که از ...