یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشیو کلید واژه ‘آرامش روحی زن’

اگر زن فطرتا سالم باشد…

اگر زن فطرتا سالم باشد…
خانم ل ، ق معلّم تهران: فکر مى کنم اگر زن فطرتا سالم باشد و پیرو هوى و هوس و خودنمایى نباشد، دوست دارد که حجاب و حائلى بین او و مرد نامحرم وجود داشته باشد، حتّى اگر این حجاب در پایین ترین مرتبه باشد. _ یک روز در دبیرستان در کلاس دینى یکى از همکلاسى هایم در برابر سؤال معلم که در مورد حجاب بود، این مثال را آورد که : اگر دو تخم مرغ را در معرض جریان هوا قرار دهیم در حالى که یکى با پوست و دیگرى بدون پوست باشد، آن تخم مرغ پوست کنده زودتر در برابر جریان ...