یادداشت

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

نقش زنان در پشت پرده پیام های بازرگانی (فرهنگ مصرف گرایی)

تأثیر تبلیغات بر روی جامعه رسانه به عنوان یکی از ارکان زندگی امروز، نقش انکارناپذیری در جامعه پذیری و اعطای نقش به اعضای خود ایفا می کند و به همین دلیل محتوای آن نقشی تأثیرگذار در رسیدن به این هدف برعهده دارد. تصویری که رسانه از زن و نقش وی در ...

خبرنامه

آرشيو موضوعی احکام

حکم پوشیدن لباس های تنگ در مقابل محارم

حکم پوشیدن لباس های تنگ در مقابل محارم
سوال: الف) پوشیدن لباس های بسیار تنگ (قالب اندام) در مجلس زنانه که موجب تحریک اطرافیان می شود چه حکمی دارد؟ ب) حکم نگاه به آن چیست؟ آیت الله خامنه ای (دام ظلّه) الف) اگر مستلزم مفسده(گناه) و یا خوف ارتکاب حرام باشد جایز نیست. ب) با قصد تلذّذ و ریبه (لذت بردن وگناه) جایز نیست. آیت الله بهجت (ره) الف و ب) در مفروض سوال جایز نیست. آیت الله تبریزی (ره) الف و ب) بر زنان واجب است که لباس هایی را که دیگران را چه محارم و چه زنان و یا غیر آنها را تحریک بر حرام می کند، از نظر آنان بپوشاند. والله العالم آیت الله ...

حکم استعمال از کرم بودار و ادکلن برای بانوان

حکم استعمال از کرم بودار و ادکلن برای بانوان
سوال الف. استعمال ادکلن و کرم بودار در مکان های عمومی برای بانوان چه حکمی دارد؟ ب. در صورتی که بداند استشمام بوی خوش او موجب تحریک نامحرم می شود، مسأله مذکور چه حکمی دارد؟ امام خمینی(ره) ؛ عطر زدن اشکال ندارد، ولی اگر عطر زدن بانوان موجب مفسده و تحریک باشد، جایز نیست. حضرت آیهالله خامنه ای ؛ الف. اگر موجب جلب نظر نامحرم و مستلزم مفسده باشد، جایز نیست. ب. حکم معلوم شد. حضرت آیهالله بهجت ؛ الف. چون معرضیت لذّت دارد، جایز نیست. ب. معلوم شد که حرام است. حضرت آیهالله سیستانی ؛ الف. اگر به قصد فریفتن مردان نباشد و موجب تحریک هم نشود، اشکال ندارد. ب. در این ...

جراحی اعضاء صورت به قصد زیبایی و حکم پوشش آن

جراحی اعضاء صورت به قصد زیبایی و حکم پوشش آن
سوال الف) اگر جراحی صورت زن برای تغییر شکل بینی ، چشم، لب، پوست، ابرو و... به قصد زیبایی انجام گیرد‌،‌ آیا زینت محسوب می شود؟ ب) اگر زینت محسوب می شود، آیا پوشاندن آن از نامحرم لازم است؟ ج) در صورت احتمال ضرر حکم جراحی ها مذکور چیست؟ آیت ا... بهجت: الف) بله، زینت محسوب می شود. ب) بله، لازم است. ج) جایز نیست. آیت ا... خامنه ای: الف) تشخیص آن با خود مکلف ولو از طریق رجوع به عرف است. ب) در فرض مذکور اگر عرفا زینت به حساب آید،‌ پوشاندن آن از نامحرم لازم است. ج) اگر ضرر قابل توجهی داشته باشد، جایز نیست. آیت ا.. سیستانی: الف) زینت محسوب ...

آیا شنیدن صدای زن جایز است؟

آیا شنیدن صدای زن جایز است؟
آیا شنیدن صدای زن جایز است یا نه؟ و آیا برای زن جایز است صدای خود را به دیگران بشنواند یا نه؟ _ اگر مرد بخواهد صدای زن را به قصد تلذذ و ریبه گوش بدهد معصیت کرده است ولکن زن چون با این قصد حرف نمی زند و برای انجام کار عادی صحبت می کند لذا سماع برای او حرمتی ندارد. پس آنچه حرام است سماع با ریبه یا تلذذ است و اسماع حرام نیست،مگر اینکه زن بفهمد که مردی دارد به قصد تلذذ، حرف او را گوش می دهد که اینجا باید زن پرهیز کند. _ اگر زن بخواهد به قصد ...

احکام پوشیدن لباس های تنگ و زینتی در برابر نامحرم

احکام پوشیدن لباس های تنگ و زینتی در برابر نامحرم
پوشیدن لباس رنگ روشن بانوان آیا پوشیدن لباس هایی با رنگ روشن – نه به قصد جذب نگاه مرد نامحرم – حرام است؟ همه مراجع: اگر باعث جلب توجه نامحرم و مفسده نشود، اشکال ندارد. تبصره: اگر لباس به گونه ای باشد که زینت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است. پوشیدن لباس های زینتی اگر در موردی لباس (مانند روسری، بلوز و ...) به جهت رنگ روشن و جذابش درنظر عرف زینت محسوب شود، آیا پوشاندن آن واجب می شود؟ همه مراجع: آری، اگر لباس به گونه ای باشد که عرفا زینت محسوب شود، پوشاندن آن واجب است پوشیدن لباس مرد توسط زن در خانه گاهی به مدت ...

احکام موی سر و پوشاندن آن از نامحرم

احکام موی سر و پوشاندن آن از نامحرم
بیرون آمدن غیرعمدی موی سر _ اگر موی زنی به طور غیرعمد بیرون باشد، آیا گناه کرده است؟ همه مراجع: اگر بدون توجه و به طور غیرعمد، بیرون باشد، گناه نکرده است، و از زمانی که متوجه شد، باید تمام آن را در برابر نامحرم بپوشاند. مشخص شدن حجم موی زن زیر چادر _ مشخص شدن حجم موی زن از زیر چادر چه حکمی دارد؟ همه مراجع: اگر باعث تهییج شهوت دیگران نشود، اشکال ندارد. پوشیدن زیورآلات _ اگر زیورآلات زن (مانند گردن بند و النگو) درمعرض دید نامحرم باشد،چه حکمی دارد؟ همه مراجع (به جز آیت الله سیستانی): باید از دید مرد نامحرم، پوشانده شود. آیت الله سیستانی: ...

احکام حدود پوشاندن پشت و روی پا

احکام حدود پوشاندن پشت و روی پا
پوشاندن پشت و روی پا _ آیا پوشاندن پشت و روی پا در مقابل نامحرم واجب است؟ همه مراجع (به جز آیت الله تبریزی و آیت اللهمکارم): آری، باید آن را از نامحرم بپوشاند. آیت الله مکارم: خیر، واجب نیست؛ ولی بهتر آن است که بپوشاند. آیت الله تبریزی: پوشاندن زیر چانه واجب است؛ ولی پوشاندن روی پا تا مچ بنابراحتیاط واجباست. تبصره: لازم نیست پشت و روی پا به وسیله جوراب پوشانده شود؛ بلکه اگر به وسیله چادر و مانندآن نیز پوشانده شود، کافی است. پوشیدن جوارب نازک _ پوشیدن جوراب نازک چه حکمی دارد؟ همه مراجع: اگر ظاهر پا در آن پیدا باشد، پوشیدن آن جایز نیست. پوشیدن ...

احکام حدود پوشش بانوان در برابر نامحرم

احکام حدود پوشش بانوان در برابر نامحرم
حدود پوشش بدن زن _ پوشش بدن برای بانوان باید چگونه باشد؟ همه مراجع (به جز آیت الله صافی): زن باید تمام بدن و موی خود را (به جز گردی صورت و دستها تا مچ) در برابر مرد نامحرم بپوشاند. آیت الله صافی: زن باید تمام بدن و موی خود را در برابر نامحرم بپوشاند و بنابر احتیاط واجب،باید دست و صورت را نیز بپوشاند. غفلت ازحجاب _ اگر سهوا چادر کنار رود و در معرض دید نامحرم باشد، اشکال دارد؟ همه مراجع: خیر، گناه نیست؛ ولی از زمانی که متوجه شد، باید قسمت هایی از بدن که نمایان است،( و با لباس پوشیده نشده) بپوشاند. حکم بی ...

برای محارم خود زنان دیگر را توصیف نکنید !

برای محارم خود زنان دیگر را توصیف نکنید !
زنانی که زینت های پنهانی زنان دیگر را می بینید، نباید آنچه را دیده اند برای محارم خویش بازگو کنند؛ چرا که توصیف زیبائی های، سایر زنان می تواند آثار شوم و مخربی در مردان داشته باشد. به زنان توصیه می شود آنچه را که در محافل زنانگی چون حمام، عروسی تالارها و باشگاه های ورزشی و فرهنگی می بینند، برای شوهر و برادرانشان توصیف نکنند که اگر این طور شد، در حقیقت دل شوهر را به سوی دیگران سوق داده اند. پرواضح است وقتی زنی زبان به توصیف زینت های زنی دیگر باز می کند شوهرش را به دیدن آن زن ...

احکام آرایش صورت از نظر مراجع

احکام آرایش صورت از نظر مراجع
پوشاندن چهره آرایش کرده آیا زن باید چهره آرایش کرده خود را از نامحرم بپوشاند؟ همه مراجع (به جز آیت الله مکارم): آری، باید از نامحرم بپوشاند. آیت الله مکارم: بنابراحتیاط واجب، باید از نامحرم بپوشاند. آرایش صورت آیا باید سرمه چشم، اصلح صورت و ابروهای رنگ کرده را از نامحرم پوشاند؟ امام خمینی (ره): پوشاندن اصلح صورت واجب نیست؛ ولی پوشاندن سرمه چشم و رنگ ابرو – اگر نزد عرف زینت محسوب شود – واجب است. آیات عظام بهجت و صافی: باید آن را از نامحرم پوشاند. آیت الله تبریزی: پوشاندن اصلح صورت – به گونه ای که نزد زنان کهنسال و یا کمی کمتر از آن متعارف ...